Update waardelijsten IMOW en validatiematrix DSO

Waardelijsten IMOW


In de nieuwe versie van de waardelijsten IMOW hebben we een aantal waarden toegevoegd naar aanleiding van voorstellen van gebruikers van de standaard. Ook hebben we, als gevolg van voortschrijdend inzicht, van een aantal bestaande waarden de definitie en/of toelichting aangepast. De nieuwe versie van de waardelijsten is nu in de Stelselcatalogus beschikbaar.

Voordat je gebruik kunt maken van de nieuwe waarden moeten er nog twee dingen gebeuren:

  • De nieuwe waarden worden geïmplementeerd in de viewer Regels op de kaart en de achterliggende database. Dat gebeurt in de komende weken.
  • De nieuwe waarden worden -waar relevant- geïmplementeerd in de plansoftwarepakketten. Hierover kan je softwareleverancier je informeren.


De volgende waarden zijn toegevoegd aan de lijst:

Toegevoegde waarden

 WaardelijstWaarde
 beperkingengebiedgroep

kabel

leiding

 bodemgroep

bodemfunctieklasse landbouw/natuur

bodemfunctieklasse wonen

bodemfunctieklasse industrie

 eenheid

dagen

jaren

maanden

kubieke meter per uur

weken

 mijnbouwgroepaardwarmtewinning
 type norm

aantal

aantal standplaatsen

afstand

bouwlaag

hoeveelheid

periode

tijdsduur

De gewijzigde definities en/of toelichtingen zijn:

Gewijzigde definitie en/of toelichting

 activiteitregelkwalificatie

anders geduid

gebod

informatieplicht

meldingsplicht

toegestaan

verbod

vergunningplicht

zorgplicht

 bouwgroep

waardelijst zelf

bouwvlak

niet-geluidgevoelige Gevel

rooilijn

 eenheidnog toe te voegen
 functiegroep

belemmeringengebied

industrieterrein

infrastructuur

 leidinggroeptracé hoogspanning
 type norm

aantal rijstroken

nog toe te voegen

oppervlakte

          

Op de pagina van de TPOD-standaard bieden we een set met deze versie van de waardelijsten in verschillende bestandsformaten aan. Je vindt ze onder de kop Serviceproducten.

Mis je nog waarden? Voor het doen van voorstellen voor nieuwe waarden kun je gebruik maken van het online formulier waardelijsten IMOW

Validatiematrix DSO versie 5.0

De Validatiematrix geeft inzicht in regels waaraan een aanlevering aan de LVBB moet voldoen. Versie 5.0 van de validatiematrix is afgestemd met alle partijen en de regels zijn reeds geïmplementeerd in het DSO-stelsel. Voorin de validatiematrix is opgenomen welke validatieregels er zijn gewijzigd.

> Bekijk de validatiematrix DSO

 

 

 

Updates per e-mail ontvangen?