Validaties op toegestane annotaties per type omgevingsdocument zijn nu blokkerend

In de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB’s is bepaald wat de inhoud van de instrumenten van de Omgevingswet mag en moet zijn. Dat hebben we in de TPOD’s vertaald door voor ieder type omgevingsdocument vast te leggen met welke objecten het geannoteerd mag worden.

Een paar voorbeelden:  

  • AMvB en omgevingsverordening mogen geannoteerd worden met regel voor iedereen, omgevingswaarderegel en instructieregel; het omgevingsplan met regel voor iedereen en omgevingswaarderegel; de waterschapsverordening alleen met regel voor iedereen.
  • Het omgevingsplan mag geannoteerd worden met omgevingswaarde; voorbeschermingsregels niet.
  • De gebiedsaanwijzing van het type Functie mag geannoteerd worden in het omgevingsplan, maar niet in de omgevingsvisie.

Iedereen wordt geacht zich aan de standaard te houden. Validatieregels helpen daarbij: dat zijn technische controles die een melding geven als een aangeleverd omgevingsdocument afwijkt van de standaard. In 2023 zijn in het DSO validatieregels ingebracht die controleren of een annotatie mag voorkomen in het aangeleverde type omgevingsdocument. Dat waren validatieregels die alleen een waarschuwing gaven als een annotatie niet mag voorkomen, en alleen bij een bijzondere aanlevering werkten.

Onjuiste annotaties voorkomen

Om te voorkomen dat er inhoudelijk onjuiste annotaties worden toegepast, zijn deze validatieregels nu omgezet naar blokkerende validaties. Dat betekent dat als je een besluit aanlevert met een annotatie die in het betreffende omgevingsdocument niet mag voorkomen, je een foutmelding krijgt en je besluit niet geaccepteerd wordt. Je moet dan eerst de annotatie corrigeren en het besluit daarna opnieuw aanleveren.  

Het DSO heeft de omzetting naar blokkerende validaties dit kwartaal uitgevoerd. In de productieomgeving heeft het DSO alle aanwezige omgevingsdocumenten geanalyseerd. Gebleken is dat er in deze omgeving geen omgevingsdocumenten aanwezig zijn met annotaties die daarin niet mogen voorkomen. In de oefenomgeving, ook wel de pre-omgeving genoemd, zijn de validaties omgezet zonder voorafgaande analyse. Als er in die omgeving in een omgevingsdocument annotaties staan die er niet in voor mogen komen, merk je dat als je bij een volgende aanlevering die annotatie wilt wijzigen. Je krijgt dan een blokkerende melding en zult de annotatie moeten omzetten in een annotatie die wel mag voorkomen.

Zelf alvast annotaties controleren

Als je een omgevingsdocument in voorbereiding hebt, is het is verstandig om je vast voor te bereiden op deze validaties door te controleren of je in je omgevingsdocument de juiste annotaties gebruikt. Welke annotaties je mag gebruiken kun je nalezen in het TPOD voor het betreffende omgevingsdocument. Een overzicht van de toegelaten annotaties vind je in het productmodel in de eerste paragraaf van het hoofdstuk Annoteren met OW-objecten (meestal hoofdstuk 7). De TPOD’s staan op de pagina van de TPOD-standaard. 

Zie ook: overzicht van alle omgevingsdocumenten en toegelaten annotaties.  

Updates per e-mail ontvangen?