Waardelijsten IMOW v4.1.1

De nieuwe versie van de waardelijsten is nu in de Stelselcatalogus beschikbaar. Voordat je gebruik kunt maken van de nieuwe waarden moeten er nog twee dingen gebeuren:

  • De nieuwe waarden worden geïmplementeerd in de viewer Regels op de kaart en de achterliggende database. Dat gebeurt in de komende weken.

  • De nieuwe waarden worden -waar relevant- geïmplementeerd in de plansoftwarepakketten. Hierover kan je softwareleverancier je informeren.

Dit zijn de wijzigingen:

Toegevoegde waarden
 WaardelijstWaarde
 

 

Energievoorzieninggroep

Elektrolyse

Waterstofopslag

 Functiegroep

Elektrolyse

Natuur

Waterstofopslag

 RuimtelijkgebruikgroepWoonlocatie
 Type normKans per jaar
 Water en watersysteemgroep 
  Boringsvrije (bedoeld ter vervanging van de foutief gespelde waarde boringsvije zone)
Correcties
 Type norm

Bouwlaag (de kopieerfout in de definitie is gecorrigeerd)

 

 Water en watersysteemgroepBoringsvije zone (deze waarde gaat vanwege de spelfout vervallen, in de definitie is nu aangegeven dat deze waarde niet gebruikt moet worden)

Naast de officiële ontsluiting via de Stelselcatalogus bieden we op de standaardenpagina van de TPOD-standaard deze versie van de waardelijsten ook aan als set met verschillende bestandsformaten. Je vindt ze onder de kop Serviceproducten. 

Mis je nog waarden? Voor het doen van voorstellen voor nieuwe waarden kun je gebruik maken van het online formulier.

Updates per e-mail ontvangen?