Werkafspraak TAM-IMRO

Geonovum is gevraagd om een Tijdelijk Alternatieve Maatregel op te stellen in de vorm van een werkafspraak op de IMRO standaarden. Deze is nu te bekijken.

Deze Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

Tijdelijk vangnet

De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als een  noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Of gemeenten daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen is nog onbekend. Dit zal blijken bij invoering van de Omgevingswet. Meer informatie over de TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

IMRO werkafspraak

Eén van de TAM’s die wordt uitgewerkt, is de mogelijkheid om op basis van de IMRO2012 standaard omgevingswetbesluiten te ontsluiten in het DSO. Geonovum is als beheerder van de IMRO2012 standaard gevraagd om deze Tijdelijk Alternatieve Maatregel op te stellen in de vorm van een werkafspraak. Op de website van Geonovum lees je meer over wat de TAM-IMRO is, hoe het werkt en hoe je feedback over de werkafspraak kan geven.

Updates per e-mail ontvangen?