werken aan de optimale ‘view’ omgevingsdocumenten

Waar zijn de viewers voor, voor wie zijn ze bedoeld, wat willen we er graag mee bereiken? En wat staat ons nog te doen rondom de viewers?

De bestaansreden van de viewers is helder: overheidsbeleid en -regelgeving over de fysieke leefomgeving moet op een eenduidige en transparante manier, locatiegericht en in samenhang, op de kaart inzichtelijk zijn. Informatie moet toegankelijk zijn, eenvoudig te vinden en toegespitst op de vraag, de locatie of de gebruiker. Wat via de viewers te zien is, moet kloppen, volledig zijn en integer. Misschien klinkt dat allemaal nog een beetje abstract, of juist als een stel open deuren, maar voor ons leiden dit soort uitgangspunten tot een aantal voorstellen waarmee je ‘views’ kunt optimaliseren. Deze hebben we getoetst bij gebruikers en bij het programma.

Op basis van de meest recente ervaringen - onder andere met het verwerken van voorbeeld-gebiedsontwikkelingen (Eureka, Vosholen en Correct) in samenwerking met stedenbouwkundige adviesbureaus – werken we daarom nu aan een annotatierichtlijn. Het idee is dat de viewers omgevingsdocumenten optimaal weergeven als ze overeenkomstig de standaard en deze annotatierichtlijn zijn geannoteerd. Van omgevingsdocumenten die daar niet aan voldoen kan dat niet gegarandeerd worden.

De annotatierichtlijn kijkt naar effecten van annotaties op de viewers, maar óók naar de effecten die die annotaties hebben op toepasbare regels en omgekeerd. In een volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreid in op de annotatierichtlijn.

De DSO-viewer ondersteunt ondertussen meer en meer de doelen van het DSO. Hij toont integrale regelingen (in alle beschikbare versies: geldend, toekomstig, vorige versies) en kan informatie op maat verstrekken. Er worden tweewekelijks verbeteringen doorgevoerd.

> Kijk mee met de ontwikkelingen

Updates per e-mail ontvangen?