Werkplaats voorbereidingsbesluit

Naarmate het DSO verder ontwikkeld is, groeit de wens bij bevoegde gezagen om het resultaat van het toepassingsprofiel te zien in de viewer.

 

De praktijkproef

In de praktijkproeven kunnen bevoegde gezagen de nieuwe functionaliteit van de toepassingsprofielen voorbereidingsbesluit, instructie en reactieve interventie uitproberen. In de praktijkproef wordt een proefbestand in LVBB gepubliceerd, vervolgens in OZON geladen en in de viewer getoond. Bevoegde gezagen geven de praktijkproeven vorm, het programma ondersteunt.

Begin 2021 is een start gemaakt met het maken van de inhoudelijke content. Verschillende bevoegde gezagen zijn aangesloten bij de werkplaats. Het gaat om een gemeente, twee provincies en het Rijk. 

Het werkveld heeft content opgeleverd, die door Geonovum is beoordeeld op bruikbaarheid in de keten. Bij het testen van de content in de keten is gebleken dat alleen het voorbereidingsbesluit van de gemeente Nieuwegein en het Instructiebesluit van BZK konden worden getest. De andere voorbereidingsbesluiten (provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, EZK) konden niet getest worden. De keten kan nog niet overweg met meer dan 1 tijdelijk regelingdeel bij een besluit, dat wordt waarschijnlijk in juli 2021 geïmplementeerd

Updates per e-mail ontvangen?