Whitepaper Activiteiten

Geonovum werkt aan een whitepaper over hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten. 

 

Geonovum werkt aan een whitepaper over activiteiten. Of preciezer: hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten van belang is voor het vullen van de functionele structuur, en daarmee belangrijk is voor je toepasbare regels, en alle andere zaken die uit de functionele structuur worden gehaald. Hoe je dat structureert, bepaalt dadelijk ook je niveau van dienstverlening, je beheer-inspanningen, et cetera.  

Het is de laatste tijd gebleken dat een aantal bevoegd gezagen hun omgevingsdocument zo opstellen dat dat leidt tot onhandige gevolgen in de functionele structuur (dus bij het opschrijven van hun juridische regels). Dit heeft weer invloed op de gebruikerstoepassingen, de toepasbare regels of andere zaken. Het is belangrijk om je bewust te zijn wat de ordening en structurering van je juridische regels voor invloed heeft op de opbouw en gebruik van de functionele structuur. 

Om een voorbeeld te noemen, als je bij het opstellen van je omgevingsplan je juridische regels voor het milieu niet handig structureert en annoteert, komen die regels ongeordend in de functionele structuur terecht. Ze zijn dan niet herkenbaar om allemaal door te routeren naar de milieudienst die ze voor je hoort op te pakken. Zo zijn er veel meer voorbeelden. 

In de whitepaper lichten we dit toe inclusief voorbeelden en uitleg waar je keuzes toe leiden op het gebied van bijvoorbeeld je dienstverlening.  

De eerste draft van de whitepaper is op dit moment bij Geonovum in review. Na aanvullingen en een tweede review komt de whitepaper beschikbaar. 

 

Updates per e-mail ontvangen?