Whitepaper: opstellen en structureren van omgevingsdocumenten

Waarom heeft het structureren van je omgevingsdocument directe invloed op je dienstverlening en hoe voorkom je verwarring en chaos? 

De invoering van de Omgevingswet: een grote operatie. Een nieuw digitaal stelsel dat deze wet ondersteunt, veel aanpassingen in de manier van werken en soms ook andere competenties vergen, communicatie, participatie, een andere mindset...De bedoeling van de wet is om alles eenvoudiger en begrijpelijker voor de burger te maken. Maar er is ook veel meer onderlinge samenhang vereist. Het lastige is dat het één op het ander ingrijpt.  

Bij het opstellen van een omgevingsdocument moet je rekening houden met de manier waarop onderdelen van dat document in het stelsel opereren, wat een gebruiker van het loket straks te zien krijgt of hoe je kunt zorgen dat de dienstverlening die je levert past bij je ambitieniveau. 

De manier waarop je je omgevingsdocument opstelt en structureert heeft dus consequenties voor andere onderdelen van je dienstverlening. Ingewikkelde materie.

Geonovum schreef een whitepaper om inzichtelijk te maken wat je kunt doen om je omgevingsdocument zo ondersteunend mogelijk op te stellen. Dus hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten van belang is voor het vullen van de functionele structuur, en daarmee belangrijk is voor je toepasbare regels, en alle andere zaken die uit de functionele structuur worden gehaald. Hoe je dat structureert, bepaalt dadelijk ook je niveau van dienstverlening, je beheer-inspanningen, en meer.  

Om een voorbeeld te noemen, als je bij het opstellen van je omgevingsplan je juridische regels voor het milieu niet handig structureert en annoteert, komen die regels ongeordend in de functionele structuur terecht. Ze zijn dan niet herkenbaar om allemaal door te routeren naar de milieudienst die ze voor je hoort op te pakken. Zo zijn er veel meer voorbeelden. 

De whitepaper licht dit toe en geeft voorbeelden en uitleg waar je keuzes toe leiden op het gebied van bijvoorbeeld je dienstverlening.

 

Meer informatie? Mail naar implementatieTPOD@geonovum.nl.  

 

Updates per e-mail ontvangen?