Wijzigingen omgevingsplannen

In dit artikel duiken we in de standaarden voor de mogelijkheden om wijzigingsbesluiten vast te leggen.

In een omgevingsdocument kan je wijzigingen doorvoeren in tekst, in GIO's en OW-objecten. 

Tekst wijzigen

screenshot van wijzigen in renvooi

Het wijzigen van tekst in het omgevingsplan gaat uit van ‘wijzigen in renvooi’. Het bestuursorgaan besluit dan alleen over de wijzigingen die het in zijn omgevingsplan aanbrengt. Om die wijziging door te voeren, neem je als bevoegd gezag de uitgangssituatie als basis; de versie van de regeling waarop een wijziging wordt doorgevoerd. Op basis daarvan worden alle wijzigingen via de renvooimethode weergegeven op de volgende manier. 

GIO

Het is ook mogelijk om een GIO te wijzigen. Technisch is het nog niet mogelijk om “in renvooi”, dus alleen de wijzigingen in het GIO aan te leveren. Vandaar het advies om wijzigingen in GIO’s te vergezellen van een precieze beschrijving van de wijzigingen in dat GIO in het dictum van het besluit. Er wordt overigens gewerkt aan een wijziging in de Bekendmakingswet waardoor bij wijziging van een GIO, de GIO niet opnieuw vastgesteld hoeft te worden.

OW-objecten

Als derde kun je OW-objecten wijzigen, laten vervallen of nieuw toevoegen. Je mag daarbij alleen gegevens aanleveren die gewijzigd zijn. Gegevens die niet meer worden gebruikt, moet je expliciet beëindigen. Als je een object wijzigt, leidt dat tot een nieuwe versie van dat object. 

Integrale tekstvervanging

Naast bovengenoemde wijzigingen, zijn er twee alternatieve methoden. Dat zijn Intrekken & vervangen en Integrale tekstvervanging. Bij deze methoden is juridisch sprake van een wijzigingsbesluit, dat technisch wordt uitgevoerd door een volledige regeling te vervangen door een nieuwe regeling (Intrekken & vervangen) of door een gehele versie van een regeling te vervangen door een nieuwe versie van die regeling (Integrale tekstvervanging).

Bij deze methoden is niet gemarkeerd welke wijzigingen het wijzigingsbesluit in het omgevingsdocument aanbrengt. Om bij het omgevingsplan te voorkomen dat de volledige regeling daardoor voor beroep vatbaar wordt, adviseren we om de wijzigingen aan te geven in het dictum van het besluit. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in het toepassingsprofiel voor het omgevingsplan. Wees je overigens bewust dat zodra alle leveranciers de andere wijzigingsmethoden dan Intrekken & vervangen beheersen, deze methode het veld zal ruimen. 

Gelijktijdige wijzigingsbesluiten

Spannend is ook hoe je moet handelen als (bijna) gelijktijdig wijzigingsbesluiten worden vastgesteld. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld een gemeenteraad drie besluiten neemt tijdens één vergadering. Dit wordt vooral spannend als de wijzigingen over dezelfde locaties of regels gaan. Om ingewikkelde samenloopproblemen te voorkomen is bij ieder bevoegd gezag een sterke regie nodig. Daarbij is het ook van belang je te beseffen dat bij de huidige implementatie van zowel het bronhouderskoppelvlak, de LVBB als het DSO-LV slechts één besluit per dag kan worden aangeleverd. Een volgend besluit kan pas worden aangeleverd nadat het vorige besluit bekend is gemaakt en er kan slechts één regelingversie en dus ook één besluit per dag in werking treden.

Meer weten

Meer informatie over het wijzigen van omgevingsplannen vind je in hoofdstuk 8 van het Toepassingsprofiel omgevingsplan. Ook verwijzen we graag naar de informatie over wijzigen die op de site van de VNG te vinden is. Daarnaast is ook op de site van het IPLO veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over de bruidsschat

Updates per e-mail ontvangen?