Softwareleveranciers

Gemeenten zijn bevoegd om omgevingsdocumenten zijnde omgevingsvisies,
omgevingsplannen en omgevingsvergunningen op te stellen.

Ervaringen bij bevoegd gezagen

Daar de Omgevingswet en het DSO nog nieuw zijn voor veel bevoegd gezagen, worden ervaringen met digitalisering omtrent de omgevingsdocumenten hier gedeeld. Er kan inspiratie op worden gedaan hoe anderen zaken aanpakken.

Werkplaats Derde tranche

Werkplaats Derde Tranche gaat over de instructie, het voorbereidingsbesluit en de reactieve interventie. Uitkomsten en geleerde lessen staan hier beschreven.

Werkplaats Geo-optimalisatie

In deze werkplaats onderzoekt een aantal bevoegd gezagen wat de Omgevingswet en het stelsel van hen verwacht op het gebied van geometrieën. Ook reflecteren zij op de resultaten van geo-optimalisatie en toetsen de werkwijze.

Werkplaats Omgevingsvisie

De werkplaatsen helpen bevoegd gezagen met het implementeren van de TPOD standaard in hun omgevingsdocumenten. De geleerde lessen staan hier beschreven.

Werkplaatsen over het programma

In de werkplaatsen Waterbeheerprogramma, Programma Natura 2000, Programma provincies en Annoteren Programma hebben bevoegd gezagen de implementatie van de TPOD-standaard beproefd. Alle geleerde lessen, presentaties en opnamen vindt je hier terug.

Updates per e-mail ontvangen?