Technische voorbeeldbestanden

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Voorbeeldbestand  TPOD Omgevingsplan Gemeentestad

Het voorbeeldbestand voor de Omgevingsplan Gemeentestad en is beschikbaar in versie 1.1.0 van de STOP-standaard. Het betreft niet altijd logische tekst, omdat het over technische bestanden gaat en niet zozeer over de inhoud. Omgevingsplan Gemeentestad is gebaseerd op de IMOW-schema's v2.0.0 en STOP-schema's v1.1.0

Deze voorbeeldbestanden zijn in de keten uitgetest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.

Dit voorbeeldbestand is succesvol door de keten.

 

Mutatiescenario's toegepast op de voorbeeldbestanden 

Om te testen hoe het werkt als er mutaties uitgevoerd worden bij een omgevingsdocument zijn er verschillende oefeningen gedaan op het voorbeeldbestand van het testbestand omgevingsplan Gemeentestad. De nieuwe namen van voorbeeldbestanden gaan voortaan uit van de STOP-versie en de versienummers achteraan zijn ingekort. 

De mutatieopdrachten zijn gebaseerd op de voorbeeldbestanden omgevingsplan 1.1.0 Gemeentestad.  De mutaties zijn in de keten zijn uitgetest en gebaseerd op STOP v1.1.0 en IMOW v2.0.0 

Voorbeeldbestand TPOD omgevingsplan Delfzijl

Er is een voorbeeldbestand gepubliceerd die onder STOP v1.1.0 door de keten is gekomen. Het gaat om omgevingsplan Delfzijl 1.1.0.

Deze is te vinden op de standaardenpagina van Geonovum over de voorbeeldbestanden en te bekijken en te downloaden in de tabel hieronder.

Delfzijl                          

 
Soort mutatie  
Initieel Werkversie (STOP v1.1.0)

Integrale tekstvervanging

Updates per e-mail ontvangen?