Kan ik de annotaties van een omgevingsdocument wijzigen na publicatie?

Omgevingsdocumenten annoteer je met objecten. Er zijn verschillende typen objecten, zoals locatie, activiteit en gebiedsaanwijzing. Ieder object heeft een aantal gegevens. Voorbeelden van de gegevens van een activiteit zijn identificatie en activiteitregelkwalificatie. Veel van de gegevens van een object in een gepubliceerd omgevingsdocument kunnen gewijzigd worden. De identificatie van een object mag je echter niet wijzigen, daardoor zou het namelijk een ander object worden.

Er zijn gegevens van objecten die wijzigen omdat de juridische inhoud van een artikel wijzigt. Als onderdeel van een wijzigingsbesluit zet bijvoorbeeld de gemeenteraad in een omgevingsplanartikel de vergunningplicht voor een activiteit om in een meldingsplicht. Het gegeven activiteitregelkwalificatie van de activiteit wijzig je dan mee, van vergunningplicht in meldingsplicht. Een ander voorbeeld is dat provinciale staten de omschrijving van een gebied in een omgevingsverordening-artikel zo wijzigen dat deze niet meer past bij de naam van de gebiedsaanwijzing waarmee dat artikel is geannoteerd. Het gegeven naam van de gebiedsaanwijzing wijzig je dan mee zodat deze weer overeenkomt met de tekst. Naam van gebiedsaanwijzing en omschrijving van het gebied in de tekst moeten immers zo veel mogelijk gelijk zijn.

Het kan ook zijn dat je gegevens van een of meer objecten wilt wijzigen als correctie van een eerder gemaakte fout. Voorbeelden daarvan zijn een artikel dat gaat over een vergunningplicht voor een bepaalde activiteit, maar is geannoteerd met de activiteitregelkwalificatie meldingsplicht, of de naam van een omgevingsnorm die onvoldoende overeenkomt met de omschrijving van de norm in het artikel. Ook in dit geval kun je die gegevens alleen wijzigen met een volgend wijzigingsbesluit. Dat wijzigingsbesluit kan over een heel ander onderwerp gaan, of over een heel ander gebied. De wijziging van de gegevens van het object dat je wilt corrigeren, lift dan als het ware mee met dat wijzigingsbesluit.

Het type object kun je niet wijzigen. Je kunt dus niet een activiteit wijzigen in een gebiedsaanwijzing, of een omgevingsnorm in een omgevingswaarde. Als je een regel hebt geannoteerd met een omgevingsnorm en je komt er na de publicatie achter dat dat een omgevingswaarde had moeten zijn, dan los je dit op door bij het volgende wijzigingsbesluit de omgevingsnorm te beëindigen en de omgevingswaarde toe te voegen.

Updates per e-mail ontvangen?