Geleerde lessen Provincie Utrecht

Het is het nuttig om ervaringen met het toepassen van de nieuwe STOP/TPOD standaard van bevoegd gezagen die oefenen hier te delen in het kader van het oefenjaar.

De bevindingen van de provincie Utrecht zijn afhankelijk van het moment waarop de werkplaats plaatsvond en de stand van de DSO-keten, de software en recources die zij tot hun beschikking hadden en het kennisniveau van de provincie.  

De lessen die de provincie Utrecht getrokken heeft uit het opstellen van de omgevingsvisie zijn

  • Stel de Omgevingsvisie meteen op volgens de STOP/TPOD standaard (in plaats van achteraf aanpassen aan de standaard)
  • Ga uit van het verhaal dat je wilt vertellen en kies logische opbouw
  • Bedenk goed dat een Glossy omgevingsvisie zich moeilijk laat vertalen naar de DSO viewer Regels op Kaart
  • Denk vanuit de kaart, of vanuit de viewer: wat ziet de lezer?
  • Zorg op laagste niveau van tekst-met-kopje voor een specifiek te annoteren eenheid (thema, werkingsgebied, hoofdlijn)
  • Cluster de teksten bij voorkeur zo dat je ze efficiënt kan annoteren in plansoftware (anders veeeeeeel werk!)
  • Annotaties sturen functionaliteit van viewer: hoe meer hoe beter!
  • Gebruik visie-tekstobjecten als basis voor programma’s
  • Neem de tijd om locaties te maken, inclusief afhankelijkheden en beheerafspraken

Het hele verhaal is hier te bekijken.

Updates per e-mail ontvangen?