Hergebruik van objecten

Provincies en gemeenten zijn op zoek naar een werkwijze waarbij objecten zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Zo wil men bijvoorbeeld locaties kunnen herbruiken of ernaar kunnen verwijzen in andere plansoorten, zodat de gebieden in sync zijn en niet opnieuw hoeven worden ingetekend. 

Voordelen voor bevoegd gezagen: ​

 • Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik​

 • Exact dezelfde begrenzing, kleinere kans op fouten

Test mogelijkheden hergebruik objecten 

Om inzicht te krijgen in het hergebruik van objecten en de werking van verwijzingen ernaar heeft Geonovum een test gedaan met hergebruik van een locatie.

Situatie:

 • ​ Omgevingsverordening met één gebiedsaanwijzing​
 • Omgevingsvisie met dezelfde gebiedsaanwijzing​
 1. Twee besluiten (​ Omgevingsverordening & Omgevingsvisie) met hetzelfde object met dezelfde id: Dat geeft foutmelding (Ozon 4003) dat object al gebruikt wordt. ​

 2. Twee besluiten (Omg & Ovi) met hetzelfde object met verschillende id’s: Deze  komen netjes in systeem, alleen gebied krijgt nu per id een vinkje.​

  Vinkje per voorkomend ID
 3. Twee besluiten (Omg & Ovi) waarbij één besluit een object heeft en het andere besluit ernaar verwijst. Valt uit te zetten in:​

 • Via een extref > Was op moment van schrijven nog niet geïmplementeerd​

 • Via een intref > komt netjes in systeem onder één vinkje. ​

Test muteren na hergebruik

​Met extRef wordt bedoeld een verwijzing naar object zonder het object zelf niet aan te wijzen door middel van een verwijzing naar een ID. Het ID wordt gekoppeld aan de lopende tekst van het besluit.

​In deze test wordt verder gegaan wat er gebeurt als je zo’n besluit gaat muteren. Er wordt hiervoor e.e.a aangepast in de locatie van een omgevingsplan waarnaar de omgevingsvisie is verwezen:

 • als je het gebied wijzigt in een omgevingsplan waarnaar de omgevingsvisie is verwezen (bv. vergroten)
 • als je de naam van het gebied wijzigt in het omgevingsplan

Deze mutatie vindt dan ook plaats in de omgevingsvisie en dat is onwenselijk, want de originele tekst is niet bedoeld voor het grotere gebied én de aangepaste naam komt dan ook in de omgevingsvisie wat wellicht niet meer passend is of slaat op de tekst in de omgevingsvisie.

In een mutatie binnen het object (in besluit waarin het vastgelegd is) waarbij het object een ander ID krijgt of beëindigd wordt, behoudt het verwijzende object de annotatie,  maar heeft hier geen locatie meer bij en wordt dus ‘corrupt’. 

Conclusie hergebruik

Het hergebruiken van objecten, zoals locatie, is technisch mogelijk en juridisch mag het als een bevoegd gezag zijn eigen objecten, zoals locaties, hergebruikt. Het is juridisch niet mogelijk om bijvoorbeeld een locatie van een ander bevoegd gezag her te gebruiken. Dit geldt overigens voor het hergebruik van alle objecten. De bronhouder blijft in principe altijd eigenaar van de objecten. Het moet dus niet mogelijk zijn om andermans bronnen te kunnen gebruiken.

Daarnaast heeft het verwijzen naar bronnen van andere bevoegd gezagen nog als risico dat bij het muteren van deze objecten, de verwijzing dan niet meer kloppend kan zijn.

Updates per e-mail ontvangen?