Kaarten in de Omgevingsvisie

Omgevingsdocumenten zijn over het algemeen zo omvangrijk en bevatten zoveel locaties, dat het in een viewer niet mogelijk en zinvol is om een kaartbeeld van het volledige omgevingsdocument te tonen. Een gebruiker bepaalt dan zelf, door onderdelen aan of uit te zetten, welk kaartbeeld hij of zij te zien krijgt. Met het objecttype Kaart bepaalt een bevoegd gezag zelf welk kaartbeeld een gebruiker te zien krijgt. Per tekstdeel wordt aangegeven welke bij dat tekstdeel horende objecten op de kaart in samenhang worden weergegeven. Geconstateerd is dat het in een omgevingsvisie op deze manier inderdaad mogelijk is om van een kaartafbeelding een interactief te raadplegen kaart te maken.

Updates per e-mail ontvangen?