Omgevingsvisie in STOP-TPOD

Veel bevoegd gezagen zijn al bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Ze doen dat nu door de omgevingsvisie op te zetten als een IMRO-structuurvisie. Op die manier is de omgevingsvisie relatief eenvoudig op ruimtelijkeplannen.nl te publiceren. De omgevingsvisie is dan via de overbruggingsfunctie in de DSO-viewer te zien.

Wanneer het bevoegd gezag het wenselijk vindt om op termijn een omgevingsvisie te publiceren die voldoet aan de STOP/TPOD-standaard, kan daar bij het opstellen als IMRO-structuurvisie al rekening mee gehouden worden. Dat kan door bij het indelen van de tekst consequent met koppen te werken. Met behulp van plansoftware is het dan later mogelijk de tekst om te zetten naar de vrijetekststructuur die voldoet aan STOP en het TPOD Omgevingsvisie. Een aldus gepubliceerde omgevingsvisie is dan als Omgevingswet-omgevingsvisie te raadplegen in de DSO-viewer.

Updates per e-mail ontvangen?