Versterken samenhang Omgevingsvisie en Omgevingsverordening met annotaties

De onderstaande afbeelding laat zien hoe de Omgevingsvisie met andere omgevingsdocumenten, waaronder de Omgevingsverordening, samenhangt.

Samenhang omgevingsvisie en omgevingsverordening

Onderzocht is of de samenhang tussen een Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening versterkt kan worden door in beide instrumenten dezelfde annotaties te gebruiken. Een viewer zoals de DSO-viewer Regels op de Kaart zou dan, na een klik in de kaart of door een filtering, de delen van beide instrumenten kunnen tonen die over hetzelfde onderwerp of dezelfde locatie gaan. De annotaties thema, gebiedsaanwijzing en locatie kunnen zowel in de Omgevingsvisie als in de Omgevingsverordening worden toegepast.

Thema 

In de werkplaats is dit gedaan door zowel onderdelen van een Omgevingsvisie als onderdelen van een Omgevingsverordening te annoteren met het thema natuurbescherming. 

Annoteren thema in Ovi en OV

Geconstateerd is dat in de DSO-viewer thema op dit moment een selectiemogelijkheid biedt binnen één omgevingsdocument en niet voor verschillende omgevingsdocumenten. Het is daardoor nu niet mogelijk om in de DSO-viewer de met het thema natuurbescherming geannoteerde onderdelen van Omgevingsvisie en Omgevingsverordening te selecteren en in samenhang te tonen. 

Locatie 

Samenhang is ook aan te brengen door in Omgevingsvisie en Omgevingsverordening de locatie voor een onderwerp precies dezelfde geometrische begrenzing te geven. 

Samenhang  omgevingsvisie en omgevingsverordening op basis van locatie

In omgevingsvisie en omgevingsverordening hebben de locaties van het ganzenrustgebied dezelfde begrenzing. Bij een klik in de kaart vind je voor dit gebied zowel de beleidstekst uit de Omgevingsvisie als de artikelen uit de Omgevingsverordening. In de DSO-viewer is deze samenhang alleen te vinden door een klik in de kaart. Locatie is in de viewer geen zoek- of filtermogelijkheid. Het is dus niet mogelijk om in het filterscherm van de DSO-viewer te filteren op de locatie ganzenrustgebied en daarmee alle beleidsteksten uit de Omgevingsvisie en alle artikelen uit de Omgevingsverordening over het ganzenrustgebied te vinden. 

Updates per e-mail ontvangen?