Samenhang Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

De samenhang van de Omgevingsvisie met andere omgevingsdocumenten, waaronder de Omgevingsverordening ziet eruit, zoals in de onderstaande afbeelding.

Samenhang omgevingsvisie en omgevingsverordening

Beleid en uitwerking is waar de omgevingsvisie thuis hoort. Partijen die de omgevingsvisie gebruiken zijn Rijk, provincies en gemeenten.

 Inhoud van een omgevingsvisie:

  •  beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
  • de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied
  •  de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid

Updates per e-mail ontvangen?