Basischeck

De basischeck is bedoeld om gezamenlijk stappen te nemen in het werkend krijgen van de hele keten van het DSO; van bevoegd gezag via leverancier richting officiële publicatie van een omgevingsdocument én zichtbaarheid en vindbaarheid in de viewer.

Het proces van de basischeck loopt als volgt:

  • Een softwareleverancier publiceert een (of meerdere) omgevingsdocument(en) op LVBB en DSO-LV
  • Een softwareleverancier kan zich aanmelden per omgevingsdocument met formulier basischeck en aanvinken welke opties nagekeken moeten worden 
  • Geonovum en KOOP krijgen het verzoek voor de basischeck binnen via de mail en helpdesksysteem
  • Controle OW deel door Geonovum en OP deel door KOOP
  • Geonovum stelt de uiteindelijke rapportage basischeck op. De overallview staat in het normenkader bovenin de rapportage.
  • Geonovum verstuurt de terugkoppeling basischeck aan de softwareleverancier via de mail.
  • Als er bevindingen zijn of op verzoek kunnen KOOP en Geonovum met de softwareleverancier een afspraak inplannen om de resultaten te bespreken. 
Proces basischeck

De uitkomst van de basischeck wordt niet gepubliceerd en ook niet gedeeld met eventueel betrokken koepels of bevoegde gezagen! U bent als leverancier wel vrij de uitkomst te delen met uw klanten.

Meer informatie over de achtergrond van de basischeck is te vinden op de website van aandeslagmetdeomgevingswet

Updates per e-mail ontvangen?