Beheerplan Lepelaarplassen

Het beheerplan Lepelaarplassen van de provincie Flevoland is te vinden op de viewer. Kies daar "Regels op de Kaart" en vervolgens voor de optie "bekijk omgevingsdocumenten". Daar ga je naar document zoeken en vul je in: /akn/nl/act/pv24/2022/2_27

Let op: De annotaties in dit N2000 beheerplan zijn nog niet helemaal toegepast zoals de STOP/TPOD-Standaard voorschrijft. De provincie heeft veel, vooral de wat algemenere, tekst gekoppeld aan het ambtsgebied, dus de hele provincie. Dit is echter tekst die alleen geldig is in het Natura 2000-gebied en niet daarbuiten. Daarom zouden deze teksten gekoppeld moeten worden aan het Natura 2000-gebied.

  • De provincie heeft gewerkt aan het vergroten van de leesbaarheid van teksten door de tekst op te delen in hoofdstukken, paragrafen en subparafen en die (sub)paragrafen apart annoteren.
  • De provincie Flevoland heeft van dit beheerplan meerdere versies aangeleverd, waarbij er dus goed geoefend is met het muteren van het beheerplan.
  • De provincie heeft kennis opgedaan met het aangeven van de juiste locatie bij de juiste tekst:
    • Gesloten gebied wandelaars in 4.2.1
    • Zoekgebied vistrap 5.6
    • Het Natura 2000-gebied in Hoofdstuk 1
  • De provincie Flevoland heeft onderzocht wat het verschil is tussen annoteren, waardoor in de viewer een interactief kaartbeeld ontstaat, en het bijvoegen van een afbeelding bij de tekst. Daarom is Trekvogelgraslandje geannoteerd met een Locatie in paragraaf 2.1 en ook als afbeelding in de tekst van paragraaf 2.1 ingevoegd. Ook in de paragrafen 2.2 en 2.3 zijn afbeeldingen in de tekst geplaatst.

Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van een annotatie in de kaart.

Regelingsgebied Lepelaarplassen

Updates per e-mail ontvangen?