Beheerplan De Borkeld

Het beheerplan De Borkeld van de provincie Overijssel is te vinden op de viewer. Kies daar "Regels op de Kaart" en vervolgens voor de optie "bekijk omgevingsdocumenten". Daar ga je naar document zoeken en vul je in:  /akn/nl/act/pv23/2022/2_14

  • In dit beheerplan heeft de provincie kennis opgedaan met het verdelen van tekst over het lichaam en bijlagen, ofwel compacter schrijven. Een voorbeeld hiervan is paragraaf 2 van hoofdstuk 2, die is uitgewerkt in de bijbehorende bijlage 4 (in XML formaat).
  • Een belangrijk onderdeel van het Programma is het benoemen van maatregelen. In hoofdstuk 3, dat geheel aan maatregelen is gewijd, zijn hiervan voorbeelden te vinden.
  • In dit beheerplan is onderzocht of en hoe op de kaart kan worden aangegeven dat activiteiten buiten het Natura 2000-gebied van belang zijn (omdat niet uit te sluiten is dat ze significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied hebben). Dit is gedaan met  de grondwateronttrekkingen in paragraaf 1 van hoofdstuk 2. Het rood omlijnde gebied in de onderstaande afbeelding is het Natura 2000-gebied. De buffer buiten het Natura 2000-gebied is het invloedsgebied waar voor initiatiefnemers een onderzoeksplicht geldt.
Natura2000 gebied op de kaart in de viewer

 

  • Het regelingsgebied bevat de optelsom van alle locaties die in de regeling voorkomen. In beheerplan De Borkeld worden maatregelen beschreven die in een specifiek gebied gelden, maar ook maatregelen die in de hele provincie Overijssel gelden. Daarom is in dit geval het regelingsgebied de hele provincie.

 

Updates per e-mail ontvangen?