Kaart

Met het objecttype Kaart kan het bevoegd gezag vastleggen dat de locaties en gebiedsaanwijzingen behorend bij een specifiek tekstdeel moeten worden weergegeven op een afzonderlijk kaartbeeld. In omgevingsdocumenten zoals programma en omgevingsvisie kan je kaart gebruiken om een illustrerende kaart te vervangen door een interactief raadpleegbare kaart.

Updates per e-mail ontvangen?