Locatie en gebiedsaanwijzing

Locatie gebruik je om aan te geven waar een stuk tekst geldt. Aan de combinatie van tekst en locatie kun je extra informatie verbinden met gebiedsaanwijzing.   

Locatie  

 • Bepaalt waar de tekst geldt   

 • Vanuit de tekst kun je zien op welke locatie de tekst geldt  

 • Vanuit de kaart kun je zien welke tekst op die locatie geldt  

 • Locatie is neutraal, geeft aan waar de tekst geldt maar geeft geen duiding van de betekenis van de locatie.  

 • Heeft in de DSO-viewer altijd dezelfde weergave  

 • Vindbaar via ‘klik op de kaart’  

Gebiedsaanwijzing 

 • Geeft betekenis aan de locatie te geven: wat voor soort gebied is het 

 • Geeft herkenbare weergave aan de locatie (legenda) 

 • Te kiezen uit waardelijst  

 • Vindbaar via ‘klik op de kaart’  

 • Filteroptie ‘gebiedsaanwijzing’  

Updates per e-mail ontvangen?