Waarom en hoe gebruik ik een waardelijst?

Bij het annoteren van een omgevingsdocument zijn er verschillende gegevens waarvoor je een waarde uit een waardelijst moet kiezen. De waardelijsten IMOW bevatten vooraf gedefinieerde waarden. Veel van de gegevens waarvoor je een waarde uit een waardelijst moet kiezen, hebben betrekking op de weergave van de annotatie op de kaart. Voorbeelden daarvan zijn de waardelijsten Activiteitengroep, Functiegroep en Omgevingsnormgroep. Aan de waarden van die groepen is een symboolcode gekoppeld. Die symboolcode zorgt voor de weergave van de annotatie op de kaart.

Verder zijn er waardelijsten voor:

 • Activiteitregelkwalificatie
  Hiermee geef je de kwalificatie aan van de regel over een activiteit. Voorbeelden van waarden zijn vergunningplicht, meldingsplicht en zorgplicht.
 • Adressaat
  Adressaat is de waardelijst die hoort bij de instructieregel over de uitoefening van een taak. Uit de waardelijst kies je de bestuurslaag of organisatie die de taak waarover de instructieregel gaat, moet uitvoeren. Voorbeelden van waarden zijn drinkwaterbedrijf, gemeentebestuur en wildbeheereenheid.
 • Eenheid
  Met eenheid geef je aan in welke eenheid de kwantitatieve waarden van een omgevingsnorm of omgevingswaarde zijn vastgelegd. Voorbeelden van waarden zijn meter, decibel en kubieke meter per uur.
 • Idealisatie
  Met idealisatie leg je vast hoe de begrenzing van een locatie voor een regel of een stuk vrije tekst geïnterpreteerd moet worden. De waardelijst heeft twee waarden: exact en indicatief.
 • Instrument
  Uit de waardelijst instrument kies je het instrument waarvoor de instructieregel een instructie geeft. Voorbeelden van waarden zijn omgevingsplan en waterschapsverordening.
 • Thema
  Met thema kun je aangeven over welk thema een onderdeel van de tekst gaat. Voorbeelden van waarden zijn  cultureel erfgoed, infrastructuur en landgebruik. Voor meer over het annoteren met thema zie ook het antwoord op vraag x (en dan een link naar de vraag Hoe annoteer ik met thema?)
 • Type gebiedsaanwijzing
  Hiermee geef je aan van welk type een gebiedsaanwijzing is. Voorbeelden van waarden zijn beperkingengebied, functie en natuur.
 • Type norm
  Met type norm kan een viewer omgevingsnormen (of omgevingswaarden) die tot hetzelfde type behoren bij elkaar zetten. Voorbeelden van waarden zijn aantal parkeerplaatsen en bouwhoogte

Leveranciers van plansoftware hebben de waarden uit de waardelijsten geïmplementeerd in hun software. Als gebruiker van de plansoftware gebruik je de waardelijsten bij het annoteren van je omgevingsdocument.

Updates per e-mail ontvangen?