Het begrip bijlagen

Er is informatie die onderdeel vormt van (een besluit tot vaststelling of wijziging van) een omgevingsdocument, maar niet goed direct in het lichaam van besluit of regeling is op te nemen. Deze informatie wordt dan in een bijlage opgenomen. Redenen hiervoor zijn met name leesbaarheid en vormgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lange lijsten en complexe tabellen. Ook kan een bijlage bestaan uit verwijzingen naar de (geografische) informatieobjecten of uit niet-tekstuele informatie. Deze bijlagen worden als onderdeel van Besluit en Regeling gepubliceerd c.q. bekend gemaakt in het publicatieblad. Bijlagen kunnen worden gepubliceerd als:

  • bijlage als onderdeel van de tekst in STOP-XML
  • PDF-document, gemodelleerd als informatieobject

Meer informatie is te vinden in paragraaf 4.2.2 Bijlagen bij Besluit en Regeling in het TPOD omgevingsplan.

Updates per e-mail ontvangen?