Het begrip OW-objecten

OW-objecten zijn omgevingswetobjecten die voorkomen in het IMOW en de toepassingsprofielen. Een OW-object bestaat uit een status, procedurestatus en een ID. Met deze OW-objecten Objecttypen zijn:

 • Activiteit
 • Gebiedsaanwijzing
 • Hoofdlijn
 • Juridische regel - hieronder vallen Instructieregel, Regel voor iedereen en Omgevingswaarderegel
 • Kaart
 • Kaartlaag
 • Locatie - hieronder vallen Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep en Ambtsgebied
 • Norm - hieronder vallen Omgevingsnorm en Omgevingswaarde
 • Pons
 • Regelingsgebied
 • Regeltekst
 • Tekstdeel

Updates per e-mail ontvangen?