Het begrip vrijetekststructuur

De vrijetekststructuur is de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals een omgevingsvisie en een projectbesluit. Deze vrijetekststructuur wordt ook toegepast in documentdelen buiten het lichaam van de regeling met een artikelstructuur, zoals motivering en bijlagen.

Zie voor meer informatie paragraaf 5.3 van het TPOD met een artikelstructuur, zoals paragraaf 5.3 Specificatie van de Vrijetekststructuur in het TPOD omgevingsplan. 

Updates per e-mail ontvangen?