U bevindt zich hier:

Voorbeeldbestanden AMvB & MR

Technisch voorbeeldbestand Omgevingsregeling Rijk

Technisch voorbeeldbestand Omgevingsregeling Rijk

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

De voorbeeldbestanden van de Omgevingsregeling van het Rijk zijn gebaseerd op STOP v1.0.3 en IMOW v1.0.2. Deze voorbeeldbestanden worden in de keten getest, maar hebben nog niet de hele keten doorlopen.

Het voorbeeldbestand is te vinden via de Github en de uitstapjes aan de rechterzijde van de wegwijzer.