AMvB & MR

Het Rijk werkt de hoofdregels over de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet nader uit in de zogeheten Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en een ministeriële regeling (MR).

Dit geldt alleen voor de tot het omgevingsrecht behorende AMvB’s en MR. De AMvB’s bevatten regels ter uitwerking van de instrumenten van de wet. Hierin zijn de inhoudelijke normen opgenomen voor bestuurlijk handelen en rechtstreeks werkende regels gericht op burgers, bedrijven en overheden over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Bij AMvB kunnen onder andere instructieregels worden gesteld en omgevingswaarden worden vastgesteld. Bij MR kunnen onder andere instructieregels worden gesteld en worden werkingsgebieden geometrisch begrensd. De omgevingsregeling is hier een goed voorbeeld van.

Updates per e-mail ontvangen?