Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

In de werkplaats Geo-optimalisatie werd onderzocht  wat de Omgevingswet en het DSO verwacht op het gebied van geometrieën in omgevingsdocumenten. 


Werkwijze

Het resultaat van de werkplaats is de notitie 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten'.  

De werkwijze is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën. 

De werkwijze geeft bijvoorbeeld advies over de mogelijke keuzes in het gebruik van geometrieën op basis van de dienstverlening van het bevoegd gezag, op de manier van beheren van die geometrieën en de mate van muteren. Zo kun je geometrieën op verschillende wijze groeperen, met ieder hun eigen aandachtspunten. Ook de keuze voor mate van nauwkeurigheid kent een aantal afwegingen die verschilt per type omgevingsdocument. De werkwijze richt zich op een eenduidige methodiek vanuit de inhoudelijke context; wat wil je inrichten: gebiedsaanwijzingen, activiteiten of normen met waarden.  

De 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten' is een herziening van de huidige handreiking van het Kadaster. De opgenomen adviezen zijn tot stand gekomen na zorgvuldige bespreking met zowel bevoegd gezagen als plansoftwareleveranciers. Samen met de VNG wordt ook een voorkeursrichting uitgesproken voor het gebruik van locatiegroepen. Uiteraard blijf het gebruik van multivlakken ook mogelijk in overeenstemming met de standaard. Daarbij is afgesproken met de VNG dat we nog nader gaan onderzoeken hoe de verschillende soorten normen uitwerken bij het tonen in de viewer en dat in de praktijk gaan beproeven.

Meer informatie:

Updates per e-mail ontvangen?