Voorbeeldbestanden AMVB-MR

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Het Technisch voorbeeldbestand Omgevingsregeling Rijk is te vinden op de Github.

 

Updates per e-mail ontvangen?