Voorbeeldbestanden Instructie

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Voorbeeldbestand  instructie

Er is een voorbeeldbestand gepubliceerd die onder STOP v1.1.0 door de keten is gekomen. Het gaat om Instructie beschermd stadsgezicht 1.0.4

Deze is te vinden op de standaardenpagina van Geonovum onder het serviceproduct voorbeeldbestanden of hieronder te bekijken.

Instructie 1.0.4

Beschermd stadsgezicht

   
Initieel Werkversie (STOP v1.1.0)

 

Updates per e-mail ontvangen?