Voorbeeldbestanden Omgevingsverordening

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en niet maatgevend zijn qua inhoud. 

Technisch Voorbeeldbestand omgevingsverordening Utrecht

Het technisch Voorbeeldbestand omgevingsverordening Utrecht v1.1.0 is beschikbaar gebaseerd op de schema's van STOP v1.1.0

Technisch Voorbeeldbestand omgevingsverordening Utrecht Kennisgeving

Het voorbeeldbestand Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsverordening Utrecht is beschikbaar gebaseerd op de schema's van STOP v1.0.4 

Utrecht

   
Initieel                               Werkversie (STOP v1.1.0)  
Kennisgeving Werkversie (STOP v1.1.0)  

Updates per e-mail ontvangen?