Voorbeeldbestanden projectbesluit

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. Deze voorbeeldbestanden zijn technisch van aard en worden vooral gebruikt door softwareleveranciers en informatiemodelleurs. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Voorbeeldbestand Projectbesluit Net op Zee

Het voorbeeldbestand projectbesluit Net op Zee is beschikbaar en gebaseerd op de schema's van STOP v1.3.0

Ininieel projectbesluit met RegelingVrijetekst en

RegelingTijdelijkdeel voor gemeente Rotterdam

Download

 

Updates per e-mail ontvangen?