Projectbesluit

Het projectbesluit is gericht op het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan. Voor een aantal categorieën van projecten is het vaststellen van een projectbesluit verplicht, voor andere projecten van publiek belang is het mogelijk om een projectbesluit, na toepassing van de projectprocedure, vast te stellen.

In het projectbesluit staat beschreven op welke manier het bevoegd gezag een bepaald project zal uitvoeren. De provincie, het Rijk of het waterschap kan hiermee het omgevingsplan aanpassen. Om de inhoud van het projectbesluit in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen, is in de STOP/TPOD uitgewerkt hoe deze zowel mens- als machineleesbaar kan worden gemaakt.

 

Deel één van het projectbesluit

In het eerste deel van het projectbesluit is de formele inhoud het structuurelement in het lichaam van het besluit dat de juridische inhoud bevat. Formele inhoud kan alleen voorkomen in een divisie. De divisie is het structuurelement waarbinnen de juridische inhoud valt en waarop geannoteerd kan worden.

Om de juridische inhoud van het eerste deel van het projectbesluit in het Digitale Stelsel Omgevingswet te laten landen bestaat deze uit verschillende onderdelen.

Onderdelen van de vrijetekst met juridische inhoud

De divisie is het structuurelement dat aangeeft ‘wat’ er geldt. De divisie is gekoppeld aan een locatie die aangeeft ‘waar’ de inhoud van de tekst geldt. Tot slot kan de divisie voorzien worden van extra informatie die aangeeft ‘waarover’ de tekst gaat, door middel van annotaties.

In dit deel van de wegwijzer lees je meer over deze onderdelen van de vrijetekst.

 

Deel twee van het projectbesluit

Het tweede deel van het projectbesluit heeft een artikelstructuur die regeltekst bevat. Dit deel van het projectbesluit wordt op dezelfde manier opgebouwd als de regels van het omgevingsplan. Voor de toepassing van de STOP/TPOD op dit deel gelden dezelfde uitgangspunten als voor de regels van het omgevingplan. Voor meer informatie over hoe de regels in het tweede deel van het projectbesluit worden opgebouwd verwijzen we je daarom naar de informatie op deze website over het omgevingsplan.

Updates per e-mail ontvangen?