Voorbeeldbestanden Waterschapsverordening

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Voorbeeldbestand  Waterschapsverordening

Er is een voorbeeldbestand gepubliceerd die onder STOP v1.1.0 door de keten is gekomen. Het gaat om waterschapsverordening Limburg 1.1.0.

Deze is te vinden op de standaardenpagina van Geonovum over de voorbeeldbestanden.

Of hier te downloaden als ZIP-bestand

Waterschapsverordening 1.1.0

Updates per e-mail ontvangen?