U bevindt zich hier:

Werkplaats omgevingsvisie

Doel werkplaats omgevingsvisie

Om de mogelijkheden van de omgevingsvisie te verkennen en ervaringen te delen organiseert Geonovum de "werkplaats omgevingsvisie". In deze werkplaats komen onder andere professionals van verschillende bevoegd gezagen bij elkaar en gaan zij aan de slag met het instrument omgevingsvisie. Het uiteindelijke doel van de werkplaats is om te komen tot concrete resultaten van een vorm-inhoudelijk en technisch goede omgevingsvisie. Er wordt in de werkplaats concreet gewerkt aan enkele omgevingsvisies door zowel de provincie Utrecht als de gemeenten Leiden en Haarlem en het Rijk. Geonovum faciliteert en ondersteunt in de werkplaats met inhoudelijke en technische kennis en expertise.

Kaarten in de Omgevingsvisie

Om inhoudelijke kaarten in het DSO te kunnen raadplegen kan het object "Kaart" worden gebruikt. Door in de tekst te annoteren met een Kaartobject wordt een gedeelte van de tekst van een OV gekoppeld met de bijbehorende kaart. Op deze manier wordt de functionaliteit van het DSO gebruikt om de kaart bij de tekst te tonen.

Kaderteksten in de Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden veelvuldig kaders gebruikt waarin met een apart stuk tekst een onderwerp wordt toegelicht of een aanverwant onderwerp wordt aangehaald. Dit staat los van de mogelijkheid om in de vrijetekststructuur koppen te gebruiken om de hoofdtekst in te delen en te ordenen.

Kaderteksten worden als zodanig verwerkt in de raadpleegomgevingen van het DSO. In de viewer van het DSO zijn ze te zien als omkaderde tekstblokken:

kaderteksten_OV

Omgevingsvisie in STOP-TPOD

Veel bevoegde gezagen zijn al bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Deze kan als IMRO-structuurvisie worden opgezet en gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Bij het opstellen van de omgevingsvisie werken meerdere disciplines samen aan verschillende onderdelen, zoals de inhoud van de tekst en het koppelen van de geografie.
Bij het indelen van de tekst kan al rekening worden gehouden met de omzetting naar STOP-TPOD. Door consequent met koppen te werken is het mogelijk de tekst met behulp van plansoftware te structureren naar de vrijetekststructuur voor de omgevingsvisie. Deze structuur wordt ondersteund door het DSO, zodat deze ook te raadplegen is in de viewer.