Voorbeelden

Hier vindt u voorbeelden hoe zaken werken of opgepakt worden in het werkveld.

Annoteren met OW objecten

Hoe kan je de verschillende annotaties gebruiken? Per type OW object zijn hier voorbeelden uitgewerkt.

Ervaringen bij bevoegd gezagen

Daar de Omgevingswet en het DSO nog nieuw zijn voor veel bevoegd gezagen, worden ervaringen met digitalisering omtrent de omgevingsdocumenten hier gedeeld. Er kan inspiratie op worden gedaan hoe anderen zaken aanpakken.

Geleerde lessen werkplaats omgevingsvisie

De werkplaatsen helpen bevoegd gezagen verder met het implementeren van de STOP/TPOD standaard in hun omgevingsdocumenten. Uitkomsten en punten waar men tegen aan loopt, staan hier beschreven.

Softwareleveranciers

Op deze pagina vind je informatie die je kan gebruiken bij het ontwikkelen of testen van software.

Updates per e-mail ontvangen?