Voorbeelden

Hier vindt u voorbeelden hoe zaken werken of opgepakt worden in het werkveld.

Ervaringen bij bevoegd gezagen

Daar de Omgevingswet en het DSO nog nieuw zijn voor veel bevoegd gezagen, worden ervaringen met digitalisering omtrent de omgevingsdocumenten hier gedeeld. Er kan inspiratie op worden gedaan hoe anderen zaken aanpakken.

Werkplaats Derde Tranche

Werkplaats Derde Tranche gaat over de instructie, het voorbereidingsbesluit en de reactieve interventie. Uitkomsten en geleerde lessen staan hier beschreven.

Werkplaats Geo-optimalisatie

In deze werkplaats onderzoekt een aantal bevoegd gezagen wat de Omgevingswet en het stelsel van hen verwacht op het gebied van geometrieën. Ook reflecteren zij op de resultaten van de Taskforce Geo-optimalisatie en toetsen de werkwijze en richtlijnen geo voor bevoegd gezagen.

Werkplaats Omgevingsvisie

De werkplaatsen helpen bevoegd gezagen verder met het implementeren van de STOP/TPOD standaard in hun omgevingsdocumenten. Uitkomsten en geleerde lessen staan hier beschreven.

Werkplaats Programma

In de werkplaats Programma staat kennisdelen over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma centraal en beproeven we het annoteren van een programma.

Werkplaats Programma Natura 2000 beheerplan (verdieping)

Na de positieve afronding van de werkplaats Programma Natura2000-beheerplan Wieden-Weerribben in juni 2022, is er een verdiepende werkplaats gestart. De provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht gaan samen met Geonovum opnieuw aan de slag met dit toepassingsprofiel.

Werkplaats Projectbesluit

In de werkplaats Projectbesluit met de casus Windpark Bommelerwaard-A2 wil de provincie Gelderland ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO.

Werkplaats Waterbeheerprogramma

In de praktijkproef zijn de mogelijkheden van het omzetten van het waterbeheerprogramma naar STOP-TPOD onderzocht en in de praktijk beproefd, en in de viewer te zien.

Updates per e-mail ontvangen?