Waarom en hoe annoteer ik met thema?

In omgevingsdocumenten kun je aangeven over welk thema een onderdeel van de tekst gaat. In omgevingsdocumenten met artikelstructuur, zoals omgevingsplan en waterschapsverordening,  kun je het thema van een artikel of lid aangeven. In omgevingsdocumenten met vrijetekststructuur, zoals omgevingsvisie en programma, kun je van grotere delen van de tekst het thema aangeven. Met thema geef je een korte aanduiding van het aspect van de fysieke leefomgeving waar de tekst over gaat. Het thema kies je uit de -relatief korte- waardelijst Thema. De meeste waarden van deze waardelijst komen rechtstreeks voort uit artikel 1.2 Omgevingswet, waarin is aangegeven welke aspecten de fysieke leefomgeving omvat. Aan een stuk tekst kunnen zoveel thema’s worden gekoppeld als gewenst. Door het annoteren met thema kan een viewer alle teksten bij elkaar zetten die over hetzelfde thema gaan. Het thema hoort bij de tekst en wordt niet op de kaart weergegeven. Thema is een optioneel gegeven. Gebruik ervan is dus niet verplicht.

Updates per e-mail ontvangen?