Werkplaatsen

Hier vindt je werkplaatsen, waarin bevoegd gezagen zelf aan de slag zijn gegaan met het beproeven van omgevingsdocumenten met de STOP/TPOD standaard.

Annoteren van een Programma

In de werkplaats Programma staat kennisdelen over de juridische aspecten van het instrument Programma en het Toepassingsprofiel Programma centraal en beproeven we het annoteren van een programma.

Derde tranche

Werkplaats Derde Tranche gaat over de instructie, het voorbereidingsbesluit en de reactieve interventie. Uitkomsten en geleerde lessen staan hier beschreven.

Geleerde lessen omgevingsvisie

De werkplaatsen helpen bevoegd gezagen verder met het implementeren van de STOP/TPOD standaard in hun omgevingsdocumenten. Uitkomsten en geleerde lessen staan hier beschreven.

Geo-optimalisatie

In deze werkplaats onderzoekt een aantal bevoegd gezagen wat de Omgevingswet en het stelsel van hen verwacht op het gebied van geometrieën. Ook reflecteren zij op de resultaten van de Taskforce Geo-optimalisatie en toetsen de werkwijze en richtlijnen geo voor bevoegd gezagen.

Programma beheerplan Provincies

In deze werkplaats programma, die eerdere werkplaatsen opvolgt, hebben drie provincies ieder met een eigen beheerplan geoefend en zijn er meer inhoudelijke collega's integraal betrokken. Provincie Utrecht werkte aan het beheerplan Zouweboezem, provincie Overijssel oefende met het beheerplan De Borkeld en provincie Flevoland oefende met het beheerplan Lepelaarplassen.

Programma Natura2000

Na de positieve afronding van de werkplaats Programma Natura2000-beheerplan Wieden-Weerribben in juni 2022, is er een verdiepende werkplaats gestart. De provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht gaan samen met Geonovum opnieuw aan de slag met dit toepassingsprofiel.

Projectbesluit

In de werkplaats Projectbesluit met de casus Windpark Bommelerwaard-A2 wil de provincie Gelderland ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO.

Projectbesluit Bommelerwaard

Deze werkplaats is de opvolger van werkplaats projectbesluit. Binnen deze werkplaats heeft de provincie Gelderland ervaring opgedaan met het opstellen en annoteren van een projectbesluit met een tijdelijk regelingdeel waarmee het omgevingsplan van de gemeente Zaltbommel werd gewijzigd.

Waterbeheerprogramma

In de praktijkproef zijn de mogelijkheden van het omzetten van het waterbeheerprogramma naar STOP-TPOD onderzocht en in de praktijk beproefd, en in de viewer te zien.

Updates per e-mail ontvangen?