Het begrip waardelijsten

Een waardelijst is een collectie van waarden die gebruikt kunnen worden bij het annoteren. Bij diverse attributen van annotaties hoort een waardelijst met vooraf gedefinieerde waarden. De TPOD-standaard kent alleen limitatieve waardelijsten. Dat is een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gekozen moet worden. Deze waardelijst wordt centraal beheerd en kan alleen beheermatig gewijzigd worden, aangezien een wijziging direct effect heeft op de werking en functionaliteiten van de applicaties van DSO-LV en LVBB.

De waardelijsten zijn toegankelijk via de stelselcatalogus Omgevingswet. Hierin zijn de namen van de waardelijsten uit het IMOW overgenomen met een toelichting en versie. 

Wanneer een gewenste waarde niet op één van de lijsten voorkomt kan ieder bevoegd gezag een verzoek tot wijziging van de waardelijst indienen bij Geonovum. Vervolgens wordt dit verzoek op de wensen- en eisenlijst geplaatst en gaat de procedure voor wijzigingen lopen. Een verzoek tot wijziging of aanvulling van de waardelijst kan worden aangevraagd door het invullen van dit aanvraagformulier.

Updates per e-mail ontvangen?