water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Nieuw: Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

14-04-22 | De notitie 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten' is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën.

TPOD Voorbereidingsbesluit vastgesteld

22-03-22 | Om de mogelijkheden van het voorbereidingsbesluit, de instructie en de reactieve interventie te verkennen en ervaringen te delen organiseerde Geonovum in 2021 de werkplaats Derde Tranche.

Verkleinen van een aanleverbestand

09-03-22 | In het DSO is afgesproken dat de grootte van een aanleverbestand maximaal 1 Gb is. Daarnaast is de grootte van een individuele geometrie maximaal 100 Mb. Met deze groottes verloopt het aanleveren en verwerken, en vooral ook met het weer opvragen door de gebruikers van de viewer, optimaal.

Updates per e-mail ontvangen?