water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Het effect van annoteren

Annoteren van omgevingsdocumenten is een stuk dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met een aantal basis annotaties, kan je regels gestructureerd vindbaar maken.

Updates per e-mail ontvangen?