water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Implementatieteam Omgevingsdocumenten: TPOD wegwijzer in de praktijk

Nu het echte werken met de #Omgevingswet van start is, zien we meer vragen en is de praktijk steeds uitdagender. Als Implementatieteam omgevingsdocumenten faciliteren we met onder meer kennisproducten, ondersteuning en het gezamenlijk opdoen van ervaring voor de cyclus: standaard => leverancier => bevoegd gezag => DSO-LV-keten. 

Versie 3.0 TPOD-Standaard gepubliceerd

Het afgelopen jaar is versie 3.0 van de TPOD-Standaard voor omgevingsdocumenten voorbereid en uitgebreid afgestemd met softwareleveranciers, de koepels en de landelijke voorzieningen. In december is deze versie gepubliceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Updates per e-mail ontvangen?