water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Werken aan de Omgevingswet - Ellen Boonman, Antea Group

Wat zijn de uitdagingen van het werken onder de Omgevingswet? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Ellen Boonman van de Antea Group: 'de basis blijft hetzelfde', stelt zij, 'maar we moeten meer dan voorheen op meerdere borden tegelijk schaken en met meer partijen samenwerken.’

Updates per e-mail ontvangen?