water

Wegwijzer TPOD

Wegwijzer TPOD is een hulpmiddel voor bevoegde gezagen bij het gebruik van de Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) in de praktijk. De informatie op deze website is een bundeling van informatie om de inhoud van de TPOD standaard eenvoudig op te kunnen nemen en vat samen wat de belangrijkste onderwerpen in de standaarden zijn.

Meer over Wegwijzer TPOD

Actueel

Veldlab TAM-omgevingsplan

Ervaar de (on)mogelijkheden van het TAM-omgevingsplan. Het Veldlab geeft de bevoegd gezagen de mogelijkheid om te oefenen met de technische handreiking met hun eigen keuzes in de praktijk (pilot/pre). ​ 

Waardelijsten IMOW v4.1.2

Deze week heeft het TPOD-team van Geonovum een nieuwe versie van de waardelijsten IMOW gepubliceerd: versie 4.1.2. Deze versie is ontsloten via de Stelselcatalogus Omgevingswet, onderdeel Waardelijsten IMOW. In deze versie hebben we een een fout gecorrigeerd.

Nieuwe versie Annotatierichtlijn in de maak

Annoteren is het toevoegen van informatie aan een omgevingsdocument waardoor die tekst voor een machine leesbaar wordt. Annotatierichtlijnen laten zien wat de effecten van annotaties zijn voor degenen die ermee werken. Die effecten zijn er stelselbreed, hetzij in de viewer, hetzij rondom de toepasbare regels, en hebben invloed op de dienstverlening zoals bijvoorbeeld de vergunningcheck van bevoegd gezagen en op de vindbaarheid van tekst of kaartgerelateerde onderwerpen.

Uitnodiging Veldlab: Praktisch aan de slag met Annoteren van activiteiten

Het toevoegen van annotaties aan omgevingsdocumenten is belangrijk voor je dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Met goede annotaties kan je echt het verschil maken! En het goede nieuws is dat annoteren niet veel tijd hoeft te kosten.
Op 24 mei 2024, 31 mei 2024 en 14 juni 2024 nodigen we je van harte uit om samen met ons in de wereld van het annoteren te duiken! In het Veldlab Annoteren van activiteiten ervaar je zelf hoe je de dienstverlening aan inwoners en bedrijven met annotaties kunt verbeteren. Ook je planbureau en leverancier zijn van harte welkom om aan te schuiven. Deelname

Updates per e-mail ontvangen?