Nieuwsoverzicht

Waardelijsten IMOW v4.1.1

Deze week heeft het TPOD-team van Geonovum een nieuwe versie van de waardelijsten IMOW gepubliceerd: versie 4.1.1. Deze versie is ontsloten via de Stelselcatalogus Omgevingswet, onderdeel Waardelijsten IMOW. In deze versie hebben we een aantal waarden toegevoegd n.a.v. voorstellen van gebruikers van de standaard. Ook hebben we twee fouten gecorrigeerd.

Werken onder de Omgevingswet - interview Rudi Lems

Rudi Lems werkt als juridisch adviseur bij Juust B.V. in Kapelle. Samen met zijn collega’s adviseert en begeleidt hij gemeenten en maken ze de producten om ontwikkelingen mogelijk te maken. Over werken onder de Omgevingswet zegt hij: "Wees niet terughoudend om te beginnen. Zie het maken van een omgevingsplan als het groeiproces van een boom.”

TPOD Veldteam: Wegwijzer in de praktijk

Nu het echte werken met de Omgevingswet van start is gegaan, zien we meer vragen en wordt de praktijk steeds uitdagender. Als TPOD Veldteam faciliteren we met onder meer kennisproducten, ondersteuning en het gezamenlijk opdoen van ervaring voor de cyclus: standaard => leverancier => bevoegd gezag => DSO-LV-keten. 

Versie 3.0 TPOD-Standaard gepubliceerd

Het afgelopen jaar is versie 3.0 van de TPOD-Standaard voor omgevingsdocumenten voorbereid en uitgebreid afgestemd met softwareleveranciers, de koepels en de landelijke voorzieningen. In december is deze versie gepubliceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Werken aan de Omgevingswet – interview met Wietske Weis

Wat zijn de uitdagingen van het werken onder de Omgevingswet? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Wietske Weis, implementatieadviseur omgevingsdocumenten bij het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en projectleider omgevingsplan bij gemeente De Bilt: 'Je moet als plannenmaker veel meer samenwerken met de vergunningenkant', stelt zij. 'Dit vergt een andere manier van samenwerken dan nu met bestemmingsplannen.’

Updates per e-mail ontvangen?