Nieuwsoverzicht

Werken aan de Omgevingswet - Ellen Boonman

Wat zijn de uitdagingen van het werken onder de Omgevingswet? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Ellen Boonman van de Antea Group: 'de basis blijft hetzelfde', stelt zij, 'maar we moeten meer dan voorheen op meerdere borden tegelijk schaken en met meer partijen samenwerken.’

Werkplaats tijdelijk regelingdeel

In een werkplaats met de gemeente Dijk en Waard, de provincies Noord-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat en Geonovum hebben we aan de hand van het voorbereidingsbesluit een aantal aspecten onderzocht van het tijdelijk regelingdeel. Het ging daarbij om het annoteren van tijdelijk regelingdelen met Activiteiten, het maken van toepasbare regels bij tijdelijk regelingdelen en wat er moet gebeuren en wie dat moet doen als voorbeschermingsregels vervallen.

werken aan de optimale ‘view’ omgevingsdocumenten

De afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom de viewers. Zowel de viewer regels op de kaart als de documentgerichte viewer zijn verder ontwikkeld. Een goed moment om de uitgangspunten voor ‘views’ fijn te slijpen: waar zijn de viewers voor, voor wie zijn ze bedoeld, wat willen we er graag mee bereiken? En op grond daarvan, wat staat ons nog te doen rondom de viewers?
Waar zijn de viewers voor, voor wie zijn ze bedoeld, wat willen we er graag mee bereiken? En wat staat ons nog te doen rondom de viewers?

De Omgevingswet in de praktijk

Wat valt op als je in de praktijk aan de slag gaat met het maken van plannen onder de Omgevingswet? Wij vroegen het Lilian Waaijman van Rho-adviseurs. Lilian ondersteunt collega's bij Rho en projectteams bij gemeenten met het maken van omgevingsplannen.

Extra leergang

In de afgelopen maanden is in een samenwerkingsverband tussen stedebouwkundig adviesbureaus (Kennislab), VNG, Aan de Slag en Geonovum gewerkt aan praktische handvaten die gemeentes helpen om “verder te kunnen” met urgente gebiedsontwikkelingen, die rond de inwerkingtredingsdatum spelen. Begin 2023 gaat de leergang van start in navolging van de Masterclasses instrumentarium omgevingsplan. De leergang wordt verzorgd door de stedebouwkundig adviesbureaus in samenwerking met de VNG, Aan de Slag en Geonovum.

Wijzigingen omgevingsplannen

Eén van de allereerste besluiten die een gemeente onder de Omgevingswet gaat nemen, is een wijzigingsbesluit. Maar hoe leg je zo’n wijziging vast? In dit artikel duiken we in de standaarden voor de mogelijkheden om wijzigingsbesluiten vast te leggen.

Updates per e-mail ontvangen?