Nieuwsoverzicht

Whitepaper Activiteiten

01-02-22 | Geonovum werkt aan een whitepaper over hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten. Hoe je dat structureert is onder meer bepalend voor je niveau van dienstverlening.

Vervolg Taskforce Geo-optimalisatie

31-01-22 | Bij het testen van grote hoeveelheden geo's zijn al veel verbeteringen doorgevoerd. De Taskforce Geo-optimalisatie heeft afspraken gemaakt over de zaken die nog verdere aandacht nodig hebben in een aantal werkstromen.

Werkplaats voorbereidingsbesluit

Met behulp van praktijkproeven kunnen bevoegde gezagen de nieuwe functionaliteit van de toepassingsprofielen voorbereidingsbesluit, instructie en reactieve interventie alvast ervaren.

Updates per e-mail ontvangen?