Nieuwsoverzicht

Uitnodiging Masterclasses omgevingsplan

Op 11 oktober 2022 introduceren stedenbouwkundige bureaus, de VNG, Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet een praktisch instrumentarium voor het omgevingsplan. Zij verzorgen deze middag diverse online masterclasses vol met tips over hoe je praktisch aan de slag kunt met het omgevingsplan.

Start werkplaats Projectbesluit

In de werkplaats Projectbesluit over de casus Windpark Bommelerwaard-A2 wil de provincie Gelderland ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO. In deze werkplaats wil de provincie Gelderland, onder begeleiding van Geonovum, ervaring opdoen met het opstellen, structureren, annoteren (incl. geometrieën) en zichtbaar maken in het DSO.

Update standaarden Omgevingswet

Op 3 augustus is de Symbolenbibliotheek versie 1.3.0 online toegankelijk gemaakt in het overzicht van de TPOD standaarden op de website van Geonovum. De Symbolenbibliotheek versie 1.3.0 beschrijft de symboolcodes behorende bij waardelijsten 3.0.0.

Gebiedsontwikkeling onder Omgevingswet

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen rondom de inwerkingtreding conform de wet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. Dit project levert een voor makers van plannen bruikbare aanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, via een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of met gebruikmaking van het (CHW-) bestemmingsplan.

Start werkplaats Natura 2000

08-07-2022 | Na de positieve afronding van de werkplaats Programma Natura2000-beheerplan Wieden-Weerribben in juni, start er na de zomer een verdiepende werkplaats. Na de zomer start een verdiepende werkplaats over het toepassingsprofiel Programma Natura 2000 Beheerplan samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht.

Lessons learned TPOD Programma

23-06-22 | In de afgelopen periode zijn twee werkplaatsen afgerond rondom het instrument programma. Een over het Natura2000-beheerplan en de andere over het Nationaal Water Programma (NWP). Aan de hand van een aantal vooraf gestelde leerdoelen zijn er mooie lessen geleerd.

Werkplaats Derde Tranche

25-05-22 | Op donderdag 23 juni presenteren we het resultaat van de reactieve interventie van de provincie Noord-Brabant op een wijziging van het omgevingsplan van de gemeente Eindhoven. Ook een aantal procedurele aspecten komen aan bod.

Online informatiesessie consultatie TPOD Projectbesluit

18-05-22 | Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. De consultatie richt zich op nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel. Deze onderdelen zijn in de tekst gemarkeerd. Op 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur lichten wij de wijzigingen toe in een online informatiesessie.

Informatiemodel Omgevingswet

06-05-22 | Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is er één digitaal loket waar je terecht kunt voor het aanvragen van vergunningen en waar je de geldende regels per locatie kunt bekijken. Om alle verschillende informatie die hiervoor nodig is op een correcte manier digitaal toegankelijk te maken, zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in Standaarden, Informatiemodellen en Toepassingsprofielen. In een kort webinar krijgt u uitleg over hoe het informatiemodel Omgevingsdocumenten voor de Omgevingswet eruitziet en welke standaard waarvoor is zoals STOP, CIMOW

Updates per e-mail ontvangen?