Nieuwsoverzicht

Online informatiesessie consultatie TPOD Projectbesluit

18-05-22 | Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. De consultatie richt zich op nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel. Op 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur lichten wij de wijzigingen toe in een online informatiesessie.

Nieuw: Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

14-04-22 | De notitie 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten' is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën.

Verkleinen van een aanleverbestand

09-03-22 | In het DSO is afgesproken dat de grootte van een aanleverbestand maximaal 1 Gb is. Daarnaast is de grootte van een individuele geometrie maximaal 100 Mb. Met deze groottes verloopt het aanleveren en verwerken, en vooral ook met het weer opvragen door de gebruikers van de viewer, optimaal.

Praktijkproef Programma Beheerplan Natura 2000

02-02-22 | Samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht organiseert Geonovum een Praktijkproef Programma. De provincies willen met deze praktijkproef oefenen met het annoteren en beproeven hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen.

Whitepaper Activiteiten

01-02-22 | Geonovum werkt aan een whitepaper over hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten. Hoe je dat structureert is onder meer bepalend voor je niveau van dienstverlening.

Vervolg Taskforce Geo-optimalisatie

31-01-22 | Bij het testen van grote hoeveelheden geo's zijn al veel verbeteringen doorgevoerd. De Taskforce Geo-optimalisatie heeft afspraken gemaakt over de zaken die nog verdere aandacht nodig hebben in een aantal werkstromen.

Updates per e-mail ontvangen?