Nieuwsoverzicht

Online informatiesessie consultatie TPOD Projectbesluit

18-05-22 | Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie. De consultatie richt zich op nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel. Deze onderdelen zijn in de tekst gemarkeerd. Op 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur lichten wij de wijzigingen toe in een online informatiesessie.

Informatiemodel Omgevingswet

06-05-22 | Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is er één digitaal loket waar je terecht kunt voor het aanvragen van vergunningen en waar je de geldende regels per locatie kunt bekijken. Om alle verschillende informatie die hiervoor nodig is op een correcte manier digitaal toegankelijk te maken, zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in Standaarden, Informatiemodellen en Toepassingsprofielen. In een kort webinar krijgt u uitleg over hoe het informatiemodel Omgevingsdocumenten voor de Omgevingswet eruitziet en welke standaard waarvoor is zoals STOP, CIMOW

Lessons Learned TPOD Programma

15-04-22 | Op vrijdag 13 mei van 09.30 - 11.30 uur is de sessie Lessons Learned voor de werkplaats Programma voor provincies over hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen.

Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten

14-04-22 | De notitie 'Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten' is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. Het geeft adviezen over hoe je vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met je geometrieën.

Verkleinen van een aanleverbestand

09-03-22 | In het DSO is afgesproken dat de grootte van een aanleverbestand maximaal 1 Gb is. Daarnaast is de grootte van een individuele geometrie maximaal 100 Mb. Met deze groottes verloopt het aanleveren en verwerken, en vooral ook met het weer opvragen door de gebruikers van de viewer, optimaal.

Praktijkproef programma Natura 2000

02-02-22 | Samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht organiseert Geonovum een Praktijkproef Programma. De provincies willen met deze praktijkproef oefenen met het annoteren en beproeven hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen.

Whitepaper Activiteiten

01-02-22 | Geonovum werkt aan een whitepaper over activiteiten. Of preciezer: hoe het opstellen, structureren en annoteren van je activiteiten van belang is voor het vullen van de functionele structuur, en daarmee belangrijk is voor je toepasbare regels, en alle andere zaken die uit de functionele structuur worden gehaald. Hoe je dat structureert, bepaalt dadelijk ook je niveau van dienstverlening, je beheer-inspanningen, et cetera. 

Vervolg Taskforce Geo-optimalisatie

31-01-22 | Bij het testen van grote hoeveelheden geo's zijn al veel verbeteringen doorgevoerd en zijn proces en techniek geanalyseerd. De Taskforce Geo-optimalisatie heeft afspraken gemaakt over de zaken die nog verdere aandacht nodig hebben in een aantal werkstromen.

Werkafspraak TAM-IMRO

De minister van BZK heeft begin dit jaar in een brief over de uitwerking van de DSO roadmap Route 2022 richting de Eerste Kamer aangegeven dat zij in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, ook Tijdelijke Alternatieve Maatregelen uitwerkt. Geonovum is gevraagd om een Tijdelijk Alternatieve Maatregel op te stellen in de vorm van een werkafspraak op de IMRO standaarden.

Updates per e-mail ontvangen?