Voorbeeldbestanden Omgevingsvisie

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen zijn er diverse voorbeeldbestanden en hulpbestanden gemaakt voor validatie. De voorbeeldbestanden zijn technisch van aard. Dat betekent dat ze vooral bedoeld zijn om bestanden technisch te testen en geen maatgevende inhoud bevatten. De inhoud van de voorbeeldbestanden is niet normatief en komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid.

Technisch voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Leiden

Het voorbeeldbestand Omgevingsvisie Leiden is gebaseerd op STOP v1.0.4 en is in de keten getest. Dit betekent dat ze geaccepteerd zijn door de LVBB, doorgeleverd zijn aan OZON en uiteindelijk terug te vinden zijn in de viewer en ook in het Register Toepasbare Regels zijn aangeleverd waar van toepassing.

Omgevingsvisie Leiden is opgezet om stapsgewijs de effecten van ontwerpkeuzes te testen in de bekendmaking en de DSO-viewer. Het document is technisch van aard en inhoudelijk niet representatief voor de uiteindelijke Omgevingsvisie Leiden.

Mutatiescenario voorbeeldbestand Omgevingsvisie Leiden

Om te testen hoe het werkt als er mutaties uitgevoerd worden bij een omgevingsdocument zijn er verschillende oefeningen gedaan op het voorbeeldbestand van het testbestand. De mutatieopdrachten zijn gebaseerd op de voorbeeldbestanden van de Omgevingsvisie Leiden 1.10. De mutaties zijn in de keten getest en gebaseerd op STOP v1.1.0. Het gaat hierbij om het mutatiescenario intrekken en vervangen.

Technisch voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Utrecht

Er is ook een voorbeeldbestand Omgevingsvisie Utrecht gemaakt en deze  is gebaseerd op STOP v1.1.0 en is in de keten getest.

 

 

 

Updates per e-mail ontvangen?