Reactieve interventie

De Omgevingswet geeft gedeputeerde staten (verder: GS) de bevoegdheid om te beslissen dat een onderdeel van een besluit van een gemeente tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan geen deel van dat besluit uitmaakt.

Dit besluit van GS wordt een reactieve interventie genoemd. In de wet is vastgelegd in welke gevallen en onder welke omstandigheden GS van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken. Voorafgaand aan het nemen van dit besluit moeten GS met B&W c.q. gemeenteraad van de betreffende gemeente overleg voeren.

Updates per e-mail ontvangen?