Annoteren met OW objecten

Een van de doelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is dat een gebruiker in het Omgevingsloket met één ‘klik op de kaart’ kan zien welke regels en beleid op die specifieke locatie van toepassing zijn en deze kan filteren. Om dit mogelijk te maken, moeten alle omgevingsdocumenten worden gestructureerd volgens dezelfde standaard: STOP/TPOD. De standaard voorziet hierin door middel van annoteren en o.a. de IMOW-objecten regeltekst met bijbehorende juridische regel(s) en locatie. Hoe meer er logisch geannoteerd wordt, hoe hoger het servicelevel in het Omgevingsloket ofwel DSO-LV.
Maar hoe doe je dat: annoteren?

Updates per e-mail ontvangen?